DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO OCHRANA I
MODUL 3, 13. - 14. června 2017

Témata:

 • Autorská práva ve VaV
 • Open access, software
 • Ochrana designu
 • Ochranné známky
 • Obchodní tajemství
 • Know-how

Základní otázky:

 • Jaká má autor práva?
 • Co všechno je a není chráněno autorským právem?
 • Jak nejlépe ochránit design?
 • Jakou strategii zvolit ohledně ochranných známek?
 • Utajení nebo patentování?
 • Jaká jsou specifika výkonu autorských práv v případě děl zaměstnaneckých, školních a dalších typů děl?
 • Jak lze legálně nakládat s autorskými díly jiných autorů?
 • Co je to tzv. "otevřený přístup" a jak se projevuje ve vědě a výzkumu?
 • Co jsou to tzv. "veřejné licence" typu Creative Commons a co znamenají v praxi?
 • Jaká jsou specifika autorskoprávní úpravy u počítačových programů?

Místo konání:

Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 13. 6. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 14. 6. 2017

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Pavel Koukal

Působí od roku 2007 jako odborný asistent na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho vědecká činnost je zaměřena na oblast ochrany duševního vlastnictví (souběžná ochrana designu, autorských práv a ochranných známek). Je spoluautorem komentáře k obecné části občanského zákoníku (C.H.Beck, 2014), autorem monografie Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla (Wolters Kluwer, 2012) a spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových vzorů (Wolters Kluwer, 2015). Od roku 2007 do roku 2011 působil jako asistent Veřejného ochránce práv, od roku 2012 pracuje jako vedoucí právního oddělení v Centru pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Matěj Myška

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde od roku 2010 působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií a od roku 2013 jako právník Centra pro transfer technologií. Zaměřuje se na soukromé právo v informačních technologiích, zejména na autorské právo v informačních sítích, ochranu multimédií a problematiku otevřeného obsahu (Open Access, Free/Open Source Software a Open Data). Je autorem právní monografie Veřejné licence (Masarykova univerzita, 2014). Od roku 2013 působí jako Legal Lead Creative Commons Česká republika. Je členem organizačního výboru mezinárodního sympozia Cyberspace a národní konference České právo a IT a šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie.