PRÁVNÍ RÁMEC VVI
MODUL 2, 9. - 10. května 2017

Témata:

 • Výzkumná organizace
 • Právní předpisy a jejich dopad na prostředí VVI
 • Hospodářská soutěž a veřejná podpora
 • Smluvní vztahy ve VVI
 • Daňové a účetní aspekty VVI
Základní otázky:

 • Jaké právní předpisy ovlivňují prostředí výzkumu a vývoje v České republice?
 • Jaký je vztah předpisů na evropské a národní úrovni?
 • Co je to hospodářská soutěž a jak se projevuje v oblasti VVI?
 • Jaké jsou základní smluvní vztahy mezi aktéry ve VVI?
 • Kdy je výzkum a vývoj daňově odečitatelný?
 • Jaký je hlavní dopad právního rámce VVI na účetnictví výzkumných organizací?
 • Co musí splnit právnická osoba, aby byla zapsána na seznam výzkumných organizací?
 • Je například veřejná vysoká škola nebo ústav Akademie věd ČR automaticky výzkumnou organizací ve smyslu evropských předpisů? Co nastane od 1. 7. 2017?


Místo konání:

Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 9. 5. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 10. 5. 2017

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Karel Zuska

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působil jako předseda senátu obvodního soudu. Partner advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři. Jako partner kanceláře zodpovídá za oblast právních služeb poskytovaných především veřejnoprávním subjektům a ostatním institucím v nepodnikové sféře. Specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb. Jako člen expertních skupin se podílí zejména na přípravě novelizací zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zákona o veřejných zakázkách.

Matej Kliman

Vedoucí sekce výzkum a vývoj, veřejná podpora v AK HOLEC, ZUSKA & Partneři. Ke svým zkušenostem si může připsat účast v pracovní skupině pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. iniciované ze strany TA ČR. Realizoval zakázky pro MŠMT v rámci Projektu EF-TRANS ve věcech týkajících se zakládání společností, ochrany duševního vlastnictví, problematiky licencí. Poskytuje poradenství Fyzikálnímu ústavu AV ČR (v rámci evropského projektu ELI Beamlines), komplexní právní poradenství pro sdružení CESNET. Věnuje se také souladu vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných výzkumných institucí s právním rámcem financování VaVaI a pracovněprávními vztahy. Má zkušenosti s poskytováním právního poradenství v rámci revolvingového financování a financování pre-seed aktivit či zadávaní formou PCP (Pre-commercial Procurement).