POPULARIZACE, MEDIALIZACE VVI A GOVERNMENT RELATIONS
MODUL 12, 19. - 20. 6. 2018

Témata:

  • Science communication
  • Práce s veřejností
  • Práce se sdělovacími prostředky

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice