FINANCOVÁNÍ VVI
MODUL 11, 22. - 23. 5. 2018

Témata:

  • Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje
  • Formy financování
  • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice