FINANCOVÁNÍ VVI
MODUL 11, 22. - 23. 5. 2018

Témata:

 • Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje
 • Formy financování
 • Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Základní otázky:

 • Jaký je vývoj financování VaV ze soukromých a veřejných zdrojů?
 • Jak je využívána přímá a nepřímá podpora?
 • Jaké jsou rozdíly mezi účelovou a institucionální podporou a na co je lze využít?
 • Co lze financovat v rámci hospodářských a nehospodářských činností?
 • Jaké můžeme použít domácí a zahraniční zdroje?
 • Můžeme financovat výzkum a vývoj ze strukturálních fondů a jak? Jaký je výhled na
  další programovací období?
 • Jaká je role jednotlivých poskytovatelů, za co jsou odpovědní?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram

Den 1: úterý 22. 5. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 23. 5. 2018

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.
 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři

Michal Pazour

Vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Michal se profesně specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další národní a mezinárodní instituce.

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva. Působí také jako nezávislý expert programu Eurostars! a příležitostně přednáší.