HODNOCENÍ A DOPADY VVI
MODUL 10, 17. - 18. 4. 2018

Témata:

  • Scientometrie
  • Peer review
  • Specifická situace hodnocení v ČR
  • dopady výstupů VaV na společnost

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice