PROSTŘEDÍ A AKTÉŘI VVI
MODUL 1, 11. - 12. dubna 2017

Témata:

 • Prostředí VVI v České republice
 • Aktéři VVI
 • Strategické dokumenty a materiály
 • Statistiky a mezinárodní srovnání
 • Foresight přístupy v oblasti V&V

Základní otázky:

 • Co je výzkum, proč se provádí, proč by měl být podporován, jak a kým?
 • Jak můžeme charakterizovat prostředí výzkumu, vývoje a inovací v České republice?
 • Kdo jsou hlavní aktéři, jaká je jejich úloha a jejich pravomoci?
 • Jaké jsou hlavní strategické dokumenty a právní rámec?
 • Co je a co není v Česku ve výzkumu možné?
 • Koho si představíme, když se řekne "výzkumná organizace"
 • Může se výzkumem zabývat jen výzkumná organizace?
 • Jak souvisí inovace s výzkumem?
 • Jaké jsou hlavní trendy v oblasti VVI v České republice?
 • Jak jsme na tom ve srovnání s mezinárodní konkurencí?
 • Co je foresight a jak může být využit při strategickém řízení výzkumu, vývoje a inovací?

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 11. 4. 2017

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 14:00 - 18:00 Blok II
 • 18:00 - 19:00 Večeře

Den 2: středa 12. 4. 2017:

 • 08:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH  (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Rut Bízková

Bývalá ministryně životního prostředí a předsedkyně Technologické agentury ČR, v současné době konzultantka a ředitelka Středočeského inovačního centra. Rut byla od roku 1999 vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky MPO, následně poradkyní náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Od roku 2004 působila v české informační agentuře životního prostředí CENIA, od roku 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí a ředitelkou sekce ekonomiky a politiky životního prostředí. V roce 2010 se stala ministryní životního prostředí ve vládě Jana Fischera, po jmenování nové vlády působila jako první náměstkyně. Byla členkou výzkumné rady Technologické agentury ČR a od roku 2012 do března 2016 její předsedkyní.

Ondřej Pokorný

Pracuje v oddělení strategických studií Technologického centra AV ČR jako analytik a projektový manažer. Ondřej se specializuje na problematiku rozvoje využívání metod foresightu pro koncepční plánování a vyhledávání nových trendů pro formulaci rozvojových strategií ve veřejném i soukromém sektoru. Je absolventem několika specializovaných zahraničních kurzů technologického foresightu. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Sociální geografie a regionální rozvoj.

Michal Pazour

Vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Michal se profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další národní a mezinárodní instituce.