Management výzkumu, vývoje a inovací
Modul 8, 19. - 20. 2. 2019

Témata:

 • Specifika řízení výzkumné organizace
 • Výzkumné projekty
 • Výzkumná infrastruktura
 • Manažerské minimum

Základní otázky

 • Je možné řídit výzkumnou organizaci jako firmu?
 • Jak řídit výzkumnou infrastrukturu?
 • Jak podpořit rozvoj lidských zdrojů a řídit personální politiku?
 • Jak využít hodnocení (Metodika 2017+) pro další rozvoj organizace?
 • Jak připravit a řídit výzkumné projekty?
 • Jak sestavit a řídit rozpočty?

Místo konání:

Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 19. 2. 2019

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 20. 2. 2019

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Martina Pokorná

Vystudovala biomolekulární chemii na Masarykově univerzitě, kde také působila jako postdok. Od roku 2012 pracuje ve Středoevropském technologického institutu CEITEC jako zástupkyně ředitele pro administrativu. Je zodpovědná za přípravu rozpočtu a řídí ekonomickou a provozní agendu výzkumného centra.

Tomáš Mozga

Chemik a biolog, absolvent Masarykovy univerzity, kde působil také v akademickém senátu. Aktuálně pracuje jako projektový manažer v Ústavu organické chemie a biochemie.