Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI
MODUL 7, 22. - 23. 1. 2019

Témata:

 • Základní principy spolupráce s aplikační sférou
 • Bariéry a jejich překonávání
 • Podpora spolupráce
 • Právní rámec spolupráce

Základní otázky

 • Jaké jsou hlavní formy spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou?
 • Proč a kde spolupráce dobře funguje?
 • Jaké jsou hlavní bariéry a jak můžeme spolupráci podpořit?
 • Jak nastavit formy spolupráce a jak se prezentovat vůči aplikační sféře?
 • Na jaké právní aspekty spolupráce si dát pozor?


Místo konání:

Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 22. 1. 2019

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 23. 1. 2019

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Kapacita modulu 7 již byla vyčerpána a registrace byla ukončena. Můžete se přihlašovat na další moduly ročníku 2018/2019.

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Martin Bunček

Absolvent Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické. Postgraduální studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval v biotechnologické společnosti GENERI BIOTECH s.r.o., kde se koncepčně podílel na formování firmy, zejména výzkumu a vývoje. Získal vlastní zkušenosti na poli ochrany výsledků VaV, uplatnění výsledků VaV v praxi, a také nákupu a využití know-how. Je autorem či spoluautorem citovaných odborných publikací v impaktovaných časopisech a patentů, které jsou využívány v praxi. Nyní se aktivně věnuje politice výzkumu, vývoje a inovací v Technologické agentuře České republiky, do roku 2017 byl členem předsednictva, od roku 2018 je ředitelem kanceláře TA ČR.

Vojtěch Nosek

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti UNICO.AI, která se zabývá propojováním univerzitní a firemní sféry a přenosem akademických znalostí do praxe. Vystudoval geografii na Univerzitě Karlově a University of British Columbia. Zabýval se technologickým transferem na Českém vysokém učení technickém v Praze a působil také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.