Duševní vlastnictví a jeho ochrana II
MODUL 6, 13. - 14. 11. 2018

Témata:

 • Autorská práva ve VaV
 • Open access
 • Software
 • Ochrana designu a ochranné známky
 • Obchodní tajemství a know-how
Základní otázky:
 • Co je to autorské právo a jak chráníme autorská díla?
 • Jaké je postavení softwaru?
 • Jak a proč do výzkumu vstupuje problematika open access?
 • Co je to know-how a obchodní tajemství a jak spolu souvisí?
 • Jak chránit design?
 • Jaký význam mají ochranné známky?

Místo konání:

Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 13. 11. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 14. 11. 2018

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

David Karabec

Od roku 1996 působí jako advokát a zabývá se publikační a přednáškovou činností se zaměřením na průmyslová práva a licence při podnikání, ochranu know-how a hospodářskou soutěž. Absolvoval dvouleté specializační studium práv k duševnímu vlastnictví a působil jako odborný asistent katedry práva Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) v Praze a také jako expert České advokátní komory v komisi pro soutěžní právo CCBE v Bruselu. Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice korporátního práva, průmyslového práva a licencí, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, jakož i procesnímu zastupování klientů ve všech těchto oblastech práva.


Pavel Loutocký

Je prezenčním doktorským studentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity a vedoucím právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Rovněž působí jako právník v Centru excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur Masarykovy univerzity. Hlavními oblastmi, kterým se věnuje, je problematika duševního vlastnictví, online řešení sporů, online ochrany spotřebitele, elektronických dokumentů či mezinárodním aspektům souvisejícím s těmito oblastmi. Úspěšně dokončil studia na University of Abertay, Dundee ve Skotsku a absolvoval stáže u Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). V současné chvíli působí rovněž jako externí lektor na Queen Mary University of London.