Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
Modul 5, 9. - 10. 10. 2018

Témata:

 • Patentová rešerše
 • Patent a užitný vzor
 • Patentová přihláška
 • Úřad průmyslového vlastnictví

Základní otázky:

 • Mám novou technologii, jak mám postupovat?
 • Jak ověřím, že je moje technologie patentově čistá?
 • Jaký způsob ochrany zvolím - patent nebo užitný vzor?
 • Jak postupovat při podávání patentové přihlášky?
 • Na jakém území technologii chránit?
 • Jaké jsou hlavní problémy při podávání PCT?
 • Jakou roli v průmyslově právní problematice hraje Evropská unie?

Místo konání:

Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 9. 10. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 10. 10. 2018

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři

Kateřina Hartvichová

Působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. V letech 2003 až 2018 působila v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. V roce 2005 absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 složila zkoušky českého patentového zástupce a v roce 2012 zkoušky evropského patentového zástupce. V letech 2015-2016 absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe. Je zakladatelkou a jednatelkou HARBER IP s.r.o.

Michal Jordán

Pracoval ve společnosti Linet, kde měl na starosti budování patentového portfolia společnosti a průmyslově právní spory. Jeho hlavní specializací je využití informací z patentových rešerší pro vývoj nových produktů a inovace a prověřování patentové čistoty - provádění analýz porušení patentů či jejich neplatnosti. V současné době působí jako patentový zástupce a evropský zástupce pro známky a vzory ve společnosti PatentEnter.