Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
MODUL 10, 16. - 17. 4. 2019

Témata:

 • Scientometrie
 • Peer review
 • Dopady výstupů VaV na společnost
 • Specifická situace hodnocení v ČR

Základní otázky:

 • Co je to scientometrie a jakým způsobem se používá?
 • Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vědeckých výstupů - jaké výhody má peer review?
 • Česká republika - jak a proč vznikl "kafemlejnek"?
 • Jak se hodnotí podle Metodiky 2017+?
 • Dají se vůbec hodnotit dopady výstupů VaV na společnost?
 • Kolik přinese 1 Kč investovaná do výzkumu a vývoje a jak to spočítáme?
 • Jak se posunout výš v Innovation Scoreboardu?
 • Jak se v ČR hodnotí jednotlivé programy podpory VaV? Případová studie TA ČR

Místo konání:

Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 16. 4. 2019

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 17. 4. 2019

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Daniel Münich

Akademický ekonom zabývající se výzkumem v oblasti ekonomie trhu práce a vzdělávání. Učí v doktorském programu na CERGE-EI. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti působil jako expert či poradce v rámci projektů EU, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a dalších institucí. Působí v České společnosti ekonomické, publikuje články v novinách a časopisech a komentuje témata související s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Lukáš Kačena

Po absolvování Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy začal v roce 2006 pracovat jako konzultant v poradenské společnosti Ernst & Young, kde působil do roku 2013. Následně působil jako konzultant v oblasti veřejné správy na volné noze. V současné době je ředitelem sekce rozvoje a řízení programů v Technologické agentuře ČR. Má na starosti zejména přípravu nových programů podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a jejich hodnocení.