Veřejná politika se zaměřením na VVI
MODUL 1, 10. - 11. 4. 2018

Témata:

 • Přístupy veřejné politiky,
 • Instituce a aktéři VVI v ČR
 • Strategické dokumenty a materiály
 • Evaluace a hodnocení dopadů regulací na prostředí VVI
 • Statistiky a mezinárodní srovnání
 • Foresight v oblasti V&V

Základní otázky:

 • Jaké jsou hlavní principy veřejné politiky? Případová studie VVI v ČR
 • Jaké jsou hlavní strategické dokumenty v oblasti VVI a jaký mají význam?
 • Kdo jsou hlavní aktéři VVI a jaká je jejich úloha?
 • Jaké jsou hlavní trendy v oblasti VVI v České republice a v Evropě?
 • Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
 • Jak může vypadat VVI po roce 2020? Využití metody foresight

Místo konání: Praha 3, Three Crowns Hotel, Cimburkova 28

Časový harmonogram:

Den 1: úterý 10. 4. 2018

 • 9:00 - 10:00 Příjezd účastníků, registrace
 • 10:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 17:00 Blok II

Den 2: středa 11. 4. 2018:

 • 09:00 - 12:00 Blok I
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 16:00 Blok II
 • 16:00 - 17:00 Networking, odjezd účastníků

Cena, platební a ostatní podmínky:

 • 10 000,- Kč plus DPH (plná cena za jeden dvoudenní modul)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na 1 noc z úterý na středu.

Uzávěrka závazné registrace na každý modul je vždy minimálně měsíc před jeho konáním nebo do vyčerpání kapacity. Vzdělávací modul se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků. Organizátor si vyhrazuje právo modul zrušit 20 pracovních dnů před jeho konáním.

Lektoři:

Arnošt Veselý

Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také působí jako vedoucí Katedry veřejné a sociální politiky, zástupce ředitele Institutu sociologických studií a výzkumný pracovník Centra pro sociální a ekonomické strategie. V roce 2016 byl jmenován profesorem v oboru veřejná a sociální politika. Zaměřuje se na policy analysis, metodologii vymezení veřejně politického problému, metodologii společenských věd a vzdělávací politiku. Je autorem řady vědeckých publikací.

Michal Pazour

Vedoucí oddělení strategických studií v Technologickém centru AV ČR. Profesně se specializuje na hodnocení, analýzu a formulaci výzkumné a inovační politiky. Koordinuje národní projekty a studie zaměřené na evaluaci výzkumných a inovačních politik a na identifikaci příležitostí a nástrojů pro posílení národního inovačního systému. V letech 2015 - 2016 byl členem expertní skupiny Evropské komise pro uplatnění strategického foresightu jako nástroje pro tvorbu výzkumné a inovační politiky. Spolupracoval na přípravě studií v oblasti výzkumné a inovační politiky pro Úřad vlády, Ministerstvo školství, Evropskou komisi, OECD a další národní a mezinárodní instituce.