LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ A ZÁSTUPCE CENTER TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Výzkumné projekty, duševní vlastnictví a transfer technologií

Kapacita letní školy již byla vyčerpána a registrace uzavřena.

Jedinečná vzdělávací akce pro management výzkumných organizací

20. - 22. srpna 2019, Hotel Antoň, Telč

Cílová skupina

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále pro pracovníky center transferu technologií či těch, kteří mají na starosti ochranu duševního vlastnictví nebo spolupráci s aplikační sférou. Letní škola je vhodná pro pracovníky na různých stupních řízení výzkumu, ale také pro vedoucí výzkumných skupin se zájmem o danou problematiku.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Výzkumné organizace různých právních forem jsou příjemci rozličných druhů projektů (účelové podpory) od různých poskytovatelů včetně těch zahraničních. V průběhu těchto projektů, z nichž mnohé vznikají ve vzájemné spolupráci, dochází ke vzniku nového či rozvoji existujícího duševního vlastnictví. Organizace, výzkumné týmy i jednotlivci stojí před otázkami, které mají povahu právní, ekonomickou, účetní či etickou.

Uveďme si jen některé otázky, které se často objevují: Jak a kdy máme výsledek výzkumné činnosti ochránit? Máme ho oceňovat a zanášet do účetnictví? Jak se máme o výsledky rozdělit s podnikem, se kterým jsme společně získali projekt TA ČR? Je lepší výsledky převést anebo poskytnout zájemci licenci? A co na to pravidla veřejné podpory? A jak se máme chovat s péčí řádného hospodáře při nakládání s veřejnými prostředky?

První den letní školy bude věnován úvodním přednáškám - aktuálním poznatkům z oblasti ochrany duševního vlastnictví, ekonomických a účetních aspektů výzkumných projektů s ohledem na typy zdrojů a poskytovatelů a základních pravidel veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Druhý den proběhne speciálně připravená týmová simulace s řešením a rozborem konkrétních situací.

Tématem závěrečného třetího dne bude strategický výhled výzkumu, vývoje a inovací v České republice v následujících letech. Jaký dopad bude mít Metodika 17+? Co nás čeká ve vykazování?

Program:

ÚTERÝ 20. 8. 2019 (10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Zahájení, přestavení účastníků
  • Projekty výzkumu a vývoje a ochrana duševního vlastnictví, jeho oceňování a transfer: Pohled autorsko-právní, průmyslově-právní, veřejná podpora, smluvní vztahy, péče řádného hospodáře, nakládání s veřejnými prostředky, ekonomické a účetní aspekty

STŘEDA 21. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Výzkumné projekty: celodenní simulační hra, řešení problematických situací při realizaci výzkumných projektů spojených s duševním vlastnictvím

ČTVRTEK 22. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00)

  • Strategický výhled VaV: moderovaný workshop

Hosté: Karel Čada, Matej Kliman, Karel Zuska, Jan Stejskal, Otakar Fojt, Tomáš Mozga a další hosté v jednání

Facilitace, moderování: Aleš Vlk (alevia)

Cena, platební a ostatní podmínky

  • 13 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené do 17. 5. 2019 včetně (early birds)
  • 15 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené po 17. 5. 2019

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, ubytování v jednolůžkových pokojích a celodenní stravování včetně přestávek.

Uzávěrka registrace je 28. 6. 2019 nebo při obsazení kapacity.

Kontakt: