LETNÍ ŠKOLA PRO PRACOVNÍKY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 

Komunikace vědy & popularizace a medializace výstupů výzkumu a vývoje

Omlouváme se, ale kapacita je vyčerpána. V případě zájmu nás kontaktujte na vzdelavani@alevia.cz.

18. - 20. srpna 2020, Hotel Antoň, Telč

CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pro pracovníky a projektové manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Je vhodná také pro pracovníky center transferu technologií. Letní školu doporučujeme pracovníkům na různých stupních řízení, vedoucím výzkumných skupin, ale také ostatním zájemcům o publicitu a komunikaci vědeckých výstupů, kteří se pohybují v prostředí výzkumu, vývoje a inovací. 

TÉMA

V oblasti komunikace a medializace už věda a výzkumné organizace všech druhů a právních forem nejsou světem pro sebe. Stejně důležitá jako výsledky vědecké práce je jejich vhodná a efektivní prezentace - a to jak vůči poskytovatelům, ostatním institucím, ale především vůči veřejnosti. V souvislosti s tím nás mohou napadat následující otázky:

Proč se některé instituce objevují v médiích a o jiných jsme téměř vůbec neslyšeli? Jak o sobě dávat vědět? Kdo by se měl o komunikaci s médii starat? Stačí každý týden poslat jednu tiskovou zprávu do všech médií? Máme super článek ve specializovaném odborném časopise, vědec čekal na uveřejnění dva roky a opravdu to nikoho v Česku nezajímá? Když jsme poslali všechno do novin tak, jak jsme potřebovali a jak to naši vědci schválili, proč si to upravili podle svého? To nám dělá ten redaktor schválně? Je dobré si najmout PR agenturu, která za nás všechno udělá? A jak pracovat se sociálními sítěmi? Když se objeví průšvih, jak řešit krizovou komunikaci?

Tyto a mnohé další otázky si čím dál tím častěji kladou ti, co se snaží dostat výstupy vědecké práce do médií. My se chceme v rámci letní školy za pomoci simulace konkrétních situací zamyslet nad tím, jak by to celé mohlo či mělo fungovat. A od lidí, kteří se v médiích pohybují a pohybovali, se dozvíme, proč to často nejde podle našich představ a co by bylo dobré udělat.

V průběhu tří dnů se budou střídat krátké přednášky k vybraným oblastem, skupinové práce, skupinové prezentace a diskuse. Vše interaktivní formou.

LEKTOŘI, FACILITACE

Martin Rychlík

Etnolog a vědecký novinář. Vystudoval etnologii i dějiny a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2011 obhájil disertační práci v Ústavu etnologie FF UK. Roku 2009 absolvoval stipendijní pobyt na University of Tokyo (komunikace vědy, prof. Osamu Sakura). V letech 2000 až 2006 byl redaktorem České tiskové kanceláře (ČTK), posléze pracoval v týdeníku Euro jako editor a reportér (2006 až 2010). Od roku 2010 byl novinářem webu Česká pozice a od roku 2013 psal pro Lidové noviny. Od roku 2019 působí na Univerzitě Karlově jako šéfredaktor médií UK.

Martina Kurfirstová

Marketérka a píáristka, majitelka a jednatelka PR agentury. V minulosti působila kromě jiného jako tisková mluvčí Pojišťovny Generali a.s., do její zodpovědnosti spadaly rovněž projekty CRM. Pracovala také na pozici marketing manager pro trhy střední a východní Evropy společnosti Nestlé Česko / Cereal Partners Worldwide, kde zodpovídala za komunikační a mediální kampaně. V současné době se věnuje převážně politickému marketingu a PR, byla poradcem ministra vnitra, primátora města Plzně, několika senátorů a poslanců. Vede kurzy komunikace a rétoriky.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemí. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2016 založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací. 

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Uzávěrka registrace je 30. 6. 2020 nebo při obsazení kapacity. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu účastníků či z důvodu nenadálých hygienických omezení. 


CENA

Do 22. 5. 2020 (early birds):

 •         13 000 Kč plus DPH

Registrace po 22. 5. 2020:

 •           15 000 Kč plus DPH 


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

Gabriela Lazárková, tel.: 775 685 527

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY

 • Jedinečná vzdělávací akce pro pracovníky výzkumných organizací a další zájemce o danou problematiku
 • Účastníci z různých druhů organizací
 • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
 • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
 • Diskuse, skupinové práce
 • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
 • Sdílení dobré a špatné praxe
 • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
 • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
 • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit