LETNÍ ŠKOLA PRO PRACOVNÍKY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 

Spolupráce s aplikační sférou


17. - 19. srpna 2021, Hotel Antoň, Telč

CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pro pracovníky a projektové manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále je vhodná pro pracovníky center transferu technologií, popřípadě pro ty, kteří se na úrovni regionů či municipalit zajímají o problematiku spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (například RIS3 manažeři). Letní školu doporučujeme pracovníkům na různých stupních řízení, vedoucím výzkumných skupin, ale také ostatním pracovníkům se zájmem o toto téma.


TÉMA

Problematika vzájemné spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a tzv. aplikační sférou se již delší dobu zdůrazňuje na národní, ale především na evropské úrovni. Vzájemná spolupráce, ve všech možných kategoriích, je považována za něco, co je hodné podpory. Předpokládá se, že díky zvyšující se komunikaci a spolupráci lépe přeneseme výsledky výzkumu a vývoje směrem k praktickému uplatnění. Na straně druhé je jasné, že mezi oběma světy - tj. mezi světem vědy a výzkumu a světem odběratelů výsledků - existují určité hodnotové a komunikační bariéry, které se musíme postupně naučit překonávat.

Proč se nám vyplatí vzájemná spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou? Co jsou hlavní překážky a jak je můžeme překonávat. Jaké jsou hlavní kategorie spolupráce? Na co si dát při spolupráci pozor? Jaký je právní rámec vzájemné spolupráce? Jak jsme na tom s mezinárodními partnery? Jak o sobě dávat vědět?

Tyto a mnoho dalších otázek se v rámci letní školy za pomoci simulace konkrétních situací budeme snažit zodpovědět. V průběhu tří dní, které budou koncipovány jako větší případová studie, se budou střídat krátké přednášky k vybraným oblastem, skupinové práce, prezentace a diskuse. Vše interaktivní formou.


LEKTOŘI, FACILITACE

Tomáš Mozga

Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do České republiky s cílem rozvíjet obor projektový management vědy (Science Project Management) a pomáhat vědcům připravovat, podávat a realizovat odvážné výzkumné projekty. Působí jako projektový manažer na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AVČR, v.v.i. v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s projekty ERC, EIC, EMBO, MSCA, TAČR, GAČR, AVČR, MPO, MŠMT, OPVVV a stipendii. Konzultuje a pomáhá také s přípravou projektů základního a aplikovaného výzkumu, které podávají firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi.

Matej Kliman

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2007 se intenzivně věnuje komplexnímu právnímu poradenství a přednáškové činnosti v oblasti výzkumu a vývoje a transferu znalostí. V oblasti transferu technologií, inovací a investic má rozsáhlé zkušenosti z poradenství pro většinu významných institucí v ČR - jak na straně poskytovatelů dotací, tak na straně příjemců a soukromých firem. Zkušenosti v této oblasti zahrnují ochranu duševního vlastnictví, přípravu a vyjednávání licenčních a jiných smluv, interní audity a přípravu a revizi vnitřních předpisů, zpracování právních a ekonomických analýz a metodik, veřejné zadávání, přípravu nových právních předpisů a jejich novelizací, jakož i podporu významných projektů.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2016 založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací. 

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit v případě nedostatečného počtu účastníků či z důvodu nenadálých hygienických omezení. 


CENA

Do 21. 5. 2021 (early birds):

13 000 Kč plus DPH

Registrace po 21. 5. 2021:

15 000 Kč plus DPH 


PROGRAM

Úterý 17. 8. 2021

10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa 18. 8. 2021

9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek 19. 8. 2021

9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY

  • Jedinečná vzdělávací akce pro pracovníky výzkumných organizací a další zájemce o danou problematiku
  • Účastníci z různých druhů organizací
  • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
  • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
  • Diskuse, skupinové práce
  • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
  • Sdílení dobré a špatné praxe
  • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
  • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
  • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit