LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ 
Efektivní komunikace výstupů ve VaV

Jedinečná vzdělávací akce pro management výzkumných organizací.

18. - 20. srpna 2020, Hotel Antoň, Telč

Podrobnosti o akci a registrace budou zveřejněny na jaře 2020.

Cílová skupina

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Dále pro pracovníky center transferu technologií či těch, kteří mají na starosti ochranu duševního vlastnictví nebo spolupráci s aplikační sférou. Letní škola je vhodná pro pracovníky na různých stupních řízení výzkumu, ale také pro vedoucí výzkumných skupin se zájmem o danou problematiku.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Kontakt: