LETNÍ ŠKOLA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Řízení vysokých škol: procesy, motivace a komunikace

Kapacita letní školy již byla vyčerpána a registrace uzavřena.


Jedinečná vzdělávací akce pro management veřejných vysokých škol.

27. - 29. srpna 2019, Hotel Antoň, Telč

Cílová skupina

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Téma

Lidé na různých manažerských postech veřejných vysokých škol si čím dál tím častěji pokládají otázku, zda a jakým způsobem je možné vysoké školy řídit. Veřejné vysoké školy patří bezesporu k organizacím s nejkomplikovanější právní regulací - jsou výzkumnými organizacemi ve smyslu evropských předpisů, poskytují veřejné služby, na které čerpají dotace, ale současně v rámci své vedlejší hospodářské činnosti nabízejí služby na trhu. Vysoká škola má sice právní subjektivitu, ale autonomie jednotlivých fakult a dalších součástí je v mezinárodním srovnání spíše nezvyklá. A v neposlední řadě je poměrně velkou výzvou řídit skupiny relativně nezávislých vědeckých a akademických pracovníků, kteří mají často specifické vnímání a vlastní výklad akademických svobod.

Veřejné vysoké školy a jednotlivé fakulty jsou ale samy o sobě významnými zaměstnavateli, zadavateli veřejných zakázek a správci rozpočtů srovnatelných s podniky či institucemi veřejné správy. Velikost vysokých škol, komplexnost činností a zvyšování nároků různých poskytovatelů klade obrovské nároky na administrativní zajištění hlavních činností.

Zamýšlíme se nad tím, jak zorganizovat věci, aby dávaly smysl, a klademe si mnohé otázky jako například: Mohou metody řízení ze soukromého sektoru fungovat na vysokých školách? A když ano, jaké a za jakých podmínek? Jak pomoci akademikům, aby dobře řídili složité organizace? Jaký je optimální vztah mezi rektorátem a fakultami? Jak si předávat informace? Jak spolu komunikovat? Jak motivovat pracovníky? Dají se vysoké školy řídit přes procesy?

První den budeme sdílet příklady dobré a špatné praxe na jednotlivých institucích.

Druhý den se budeme věnovat projektovému řízení a aplikaci jeho principů do každodenní činnosti ve výzkumných organizacích. Pro účastníky jsme připravili celodenní simulační hru.

Tématem závěrečného třetího dne bude strategický výhled v oblastech vzdělávací činnosti a také se dotkneme Metodiky 2017+ a jejího dopadu na řízení vysokých škol.

Program

ÚTERÝ 27. 8. 2019 (10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Zahájení, přestavení účastníků
  • Příklady dobré a špatné praxe: pohled na způsob řízení, procesy, předávání informací a motivaci pracovníků na různých úrovních

Host: Jaroslav Salva


STŘEDA 28. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00)

  • Projektové řízení a jeho principy: celodenní simulační hra, praktické zkušenosti s řízením projektů se stanoveným rozpočtem a termínem, trénink manažerských dovedností

PM Consulting s.r.o.

ČTVRTEK 29. 8. 2019 (9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00)

  • Strategický výhled vysokého školství: moderovaný workshop

Hosté: Karolína Gondková (MŠMT), Jiří Nantl (CEITEC MUNI), Petr Dvořák (RVVI/MUNI)


Facilitace, moderování:

Aleš Vlk (alevia)

Cena, platební a ostatní podmínky

  • 13 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené do 17. 5. 2019 včetně (early birds)
  • 15 000,- Kč bez DPH pro účastníky přihlášené po 17. 5. 2019

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, ubytování v jednolůžkových pokojích a celodenní stravování včetně přestávek.

Uzávěrka registrace je 28. 6. 2019 nebo při obsazení kapacity.

Kontakt: