LETNÍ ŠKOLA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL
Strategický management nebo řešení každodenních průšvihů?

Jedinečná vzdělávací akce pro management veřejných vysokých škol.

25. - 27. srpna 2020, Hotel Antoň, Telč

Podrobnosti o akci a registrace budou zveřejněny na jaře 2020.

Cílová skupina

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.

Počet míst je omezen na 25 účastníků.

Kontakt: