LETNÍ ŠKOLA PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

Jak řídit sebe a ostatní v době postcovidové?

24. - 26. srpna 2021, Hotel Antoň, Telč

CÍLOVÁ SKUPINA

Letní škola je určena pracovníkům veřejných vysokých škol, kteří se přímo či nepřímo podílejí na řízení instituce. Letošní ročník je podobně jako v minulých letech zaměřen především na prorektory / prorektorky, děkany / děkanky, kancléře/ kancléřky, předsedy / předsedkyně akademických senátů, další členy kolegií rektora a ostatní vedoucí pracovníky.


TÉMA

Vysoké školy, stejně jako celá společnost, za sebou mají bezprecedentní rok v podmínkách pandemie COVID-19. Situace ovlivnila jak instituce, tak především jednotlivce - akademické pracovníky, administrativní pracovníky a studenty. Některé věci se podařilo zavést v rekordním čase (například on-line výuku), ale některé aktivity bylo naopak nutné zastavit či přenést do virtuálního prostoru.

Vysoké školy za sebou mají první komplexní hodnocení v rámci Metodiky 2017+, mají sepsány své strategické záměry na období 2021+. Je čas se na chvíli zastavit, zapřemýšlet o tom, co se nám povedlo a nepovedlo, popřípadě proč, a kam se budeme ubírat v dalším období.

První den budeme diskutovat o tom, jak můžeme řídit sami sebe (self-leadership). Jak si vytvořit ten správný work-life balance? Vše je dobré k tomu, abychom úspěšně zvládli výzvy, které nás jako vedoucí pracovníky v příštím období čekají.

Druhý den si pomocí simulační hry zkusíme jednání v oblasti vysokého školství. Vyzkoušíme si role, ve kterých se běžně nenacházíme, a tím lépe pochopíme názory a postoje různých aktérů vysokoškolské politiky.

Třetí den budeme diskutovat o tom, co našim institucím přinesl více než rok v "covidovém" režimu. Co se povedlo a proč? Co se naopak nepovedlo? A jak jsme připraveni na dobu "postcovidovou"?


LEKTOŘI, FACILITACE

Markéta Černá

Působila jako personální ředitelka, konzultantka a poradkyně vedoucích pracovníků v oblasti řízení lidí a týmů a podpory zdravé firemní kultury. Vede modul Efektivní řízení lidí v MBA programu ve zdravotnictví. Je zakladatelkou programu FEEL GOOD COMPANY.

Jaroslav Salva

Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Před časem se vydal na cestu mentora s cílem pomáhat lidem a organizacím v jejich rozvoji. K tomu využívá zkušenosti, které načerpal za více jak 21 let práce na různých manažerských pozicích jak v malých českých společnostech, tak i ve velkých amerických korporacích.

Aleš Vlk

Absolvent oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorského programu v oblasti Veřejné politiky na Twente Universiteit v Nizozemsku. Působil kromě jiného jako poradce v Agentuře Czechinvest a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Věnuje se problematice vysokého školství a vědní politice, působí jako lektor, facilitátor a moderátor konferencí a pracovních setkání. Externě přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2016 založil portál Vědavýzkum.cz, který poskytuje nezávislé informace z oblasti vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací. 

Hosté: Karolína Gondková (MŠMT), Otakar Fojt (Britské velvyslanectví v Praze)

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Společnost alevia si vyhrazuje právo akci zrušit z důvodu nenadálých hygienických omezení.


CENA

Do 30. 5. 2021 (early birds):

13 000 Kč plus DPH

Registrace po 30. 5. 2021:

15 000 Kč plus DPH 


PROGRAM

Úterý 24. 8. 2021

10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Středa 25. 8. 2021

9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek 26. 8. 2021

9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00


KONTAKT 

Aleš Vlk, tel.: 607 908 035

e-mail: vzdelavani@alevia.cz


PŘIDANÁ HODNOTA PRO ÚČASTNÍKY 
  • Jedinečná vzdělávací akce pro management vysokých škol
  • Špičkoví lektoři a hosté pro dané oblasti
  • Omezený počet účastníků, interaktivní způsob přednášek
  • Diskuse, skupinové práce
  • Konkrétní příklady, řešení skutečných situací
  • Sdílení dobré a špatné praxe
  • Setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci
  • Navázání kontaktů, čas na neformální diskusi
  • Příjemné prostředí včetně volnočasových aktivit