KONFERENCE
Výzkumné organizace a aktuální otázky pracovního práva

Výzkumné organizace a aktuální otázky pracovního práva 2019

5. 3. 2019, 9:30 - 17:00 hod.

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Flemingovo náměstí 542/2, Praha 6

Cílem konference je diskutovat aktuální témata, která v současné době řeší výzkumné organizace různého typu, a to především pohledem pracovního práva a existujících soudních sporů v dané oblasti. Konference je určena pro pracovníky všech typů výzkumných organizací - vysokých škol, veřejných výzkumných institucí i ostatních právních forem. Téma je vhodné nejen pro personalisty a HR manažery, ale také pro členy výzkumných týmů a manažery na různé úrovni výzkumné organizace s odpovědností za podřízené pracovníky. Jednotlivá témata budou probírána postupně, a to spíše formou panelové diskuse včetně interaktivního zapojení účastníků. V rámci konference bude možné sdílet a vzájemně diskutovat příklady dobré a špatné praxe.

Registrace na konferenci je možná do 22. 2. 2019 nebo do naplnění kapacity.

Vybraná témata

 • Pracovník výzkumné organizace a jeho postavení
 • Úprava pracovních povinností a důsledky jejich porušení
 • Pracovní doba
 • Střet zájmů
 • Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele
 • Ochrana osobních údajů a informační povinnost
 • Pracovní právo a ochrana duševního vlastnictví

Orientační harmonogram

 • 8:30 - 9:30 Registrace účastníků, drobné občerstvení
 • 9:30 - 10:45 BLOK I
 • 10:45 - 11:00 Přestávka
 • 11:00 - 12:00 BLOK II
 • 12:00 - 13:00 Oběd
 • 13:00 - 14:30 BLOK III
 • 14:30 - 14:45 Přestávka
 • 14:45 - 16:30 BLOK IV
 • 16:30 - 17:00 Závěrečná diskuse, ukončení


Ve spolupráci s:


Mediální partner: