WORKSHOPY
Každé čtvrtletí pravidelný přehled o právním rámci výzkumu, vývoje a inovací


Jednou za tři měsíce (březen, červen, září a prosinec) organizujeme workshopy, na kterých diskutujeme aktuální stav průřezových témat. Jedná se především o tyto oblasti: veřejné zadávání, legislativa podpory z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a jeho novelizace, návrh nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), hodnocení a financování výzkumu a vývoje, veřejná podpora s důrazem na členění na hospodářskou a nehospodářskou činnost, pracovněprávní vztahy, smluvní vztahy, novinky právního rámce dotačních schémat (opravné prostředky) a další.

Pravidelnými účastníky jsou představitelé fakult, vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních výzkumných organizací a zástupci veřejné správy i soukromého sektoru.

Na vybraná témata zveme i externí hosty.

Lektoři: Karel Zuska, Aleš Vlk


Úterý 26. 9. 2017, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana

Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků s důrazem na zápis do seznamu výzkumných organizací od 1. 7. 2017, vývoj vztahu poskytovatel versus příjemce dotací (důsledky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), zajímavosti z veřejného zadávání a další.

Host: Technologická agentura ČR - nové programy, zkušenosti s realizací projektů atd.

Registrace na zářijový termín byla ukončena, můžete se přihlašovat na prosinec:

Úterý 5. 12. 2017, 10:00 - 16:00, Praha, Hotel IBIS, Malá Strana