MANAGEMENT VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
MODUL 8, 20. - 21. 2. 2018

Témata:

  • Specifikace řízení výzkumné organizace
  • Výzkumné projekty
  • Manažerské minimum

Místo konání: Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice